Posts Tagged ‘ЦОГ’

Я МАЮ ПРАВО!

http://www.niklib.com/ja_maju_pravo.ua

Консультація міністра юстиції Україні Петренка Павла Дмитровича

Пане міністре, 2 роки відслужив в АТО. Знаю, що можу отримати земельну ділянку. Куди для цього звертатися?

Іван Скорогуб

На які наділи мають право захисники вітчизни?

Учасники бойових дій та особи прирівняні до них мають право на першочергове відведення у власність або користування земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва (для городництва у користування).  У межах норм безплатної приватизації (передачі) земельні ділянки передаються у власність  у  таких розмірах:

1) для ведення садівництва — не більше 0,12 га;

2) для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 га;

3) для будівництва і обслуговування жилого будинку в селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, в містах — не більше 0,10 га;

 

Куди звертатися для отримання земельної ділянки?

Учасникам АТО необхідно звернутися з клопотанням до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки у власність або користування:

  • сільської, селищної, міської ради (якщо питання стосуються земель комунальної власності відповідних територіальних громад);
  • обласні, районні ради передають земельні ділянки у власність або у користування з відповідних земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб;
  • районні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб (за межами населених пунктів земельні ділянки для городництва, ведення садівництва, ОСГ та будівництва індивідуального житлового будинку вони не передають);
  • обласні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена, для всіх потреб;
  • Головного управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в області (якщо питання стосується земельних ділянок для ведення садівництва або особистого селянського господарства державної власності).

Кабінет Міністрів України приймає рішення щодо передачі (надання) земель державної власності, зокрема ріллі, багаторічних насаджень для несільськогосподарських потреб, лісів для нелісогосподарських потреб, а також земельних ділянок природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення та особливо цінних земель.

Як виглядає клопотання?

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри (в межах норм).

До клопотання додаються:

1) графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (наприклад, викопіювання з кадастрової карти);

2) копія паспорта та копія ідентифікаційного номера;

3) документ, що посвідчує участь в АТО (посвідчення, довідка).

Чиновникам забороняється вимагати додаткові матеріали та документи.

Рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою або про мотивовану відмову має бути прийнято в місячний строк.

Що може бути підставою для відмови?

Лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою, техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у визначеному порядку.

Як проходить відведення земельної ділянки?

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки потрібно замовити в землевпорядній організації виготовлення такого проекту.

Виконавцем робіт може бути тільки особа з сертифікатом інженера-землевпорядника. Проект відведення земельної ділянки розробляється на підставі укладеного із замовником договору. Термін виконання робіт – не може перевищувати 6 місяців.

Проект підлягає погодженню з територіальним органом Держгеокадастру. У випадку розташування земельної ділянки у межах населеного пункту, або якщо на ділянці планується розташування об’єкта будівництва, потрібно отримати погодження з управлінням з питань містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації або місцевої ради.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки залежно від  її призначення, цінності  та місця розташування може підлягати також погодженню з: структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, відповідним структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

Строк розгляду: протягом 10 робочих днів з дня одержання проекту ( двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом — після отримання позитивного висновку такої експертизи).

Підстава для відмови – лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації.

Як зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі?

Необхідно звернутися до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки та надати наступні документи:

1) заяву про внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

2) оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (погоджений проект землеустрою, за потреби, позитивний висновок експертизи);

3) документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки, у формі електронного документа.

Строк розгляду такої заяви – 14 днів. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється безоплатно.

Як провести затвердження проекту землеустрою?

Рішенням про надання земельної ділянки за проектом землеустрою щодо її відведення здійснюється затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Чи потрібно реєструвати право на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Мін’юсту?

Так, потрібно. Для цього слід звернутися до суб’єкта, уповноваженого на проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме до виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради або до місцевої державної адміністрації, в тому числі через центри надання адміністративних послуг. Державну реєстрацію речових прав на землю здійснюють також юридичні особи, акредитовані Мінюстом, та нотаріуси.

Які документи потрібні:

1) заява встановленої форми, яку формує державний реєстратор;

2) документ, що посвідчує особу;

3) засвідчена копія рішення про безоплатну передачу земельної ділянки у власність або надання у користування;

4) витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку (подається  у разі, коли в документі, що подається для державної реєстрації, відсутні відомості про її кадастровий номер, а також у разі, коли в результаті доступу до Державного земельного кадастру державним реєстратором встановлено відсутність відомостей про відповідну земельну ділянку);

5) документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно — в розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?

Ви можете звернутись до Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області. Адреса: м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 107; тел./факс (0512) 47-41-28. E-mail: info@mk.minjust.gov.ua

Захищаймо права разом!

 

Реклама

Про адміністративні послуги – популярно

 

   14570772_879132042188091_1470442536183605179_o         І знову наша бібліотека приймає участь в проекті «Адміністративні послуги для миколаївців – доступ відкрито!». В м. Миколаєві цей проект стартував завдяки Миколаївського міського благодійного фонду МЕТА у партнерстві з ЦБС для дорослих м. Миколаєва та Центром надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради з метою популяризації серед населення діяльності ЦНАП ММР та системи отримання адміністративних послуг. В рамках проекту 22 жовтня наша колега Мердух Л.З. відвідала навчальний семінар «Розробка та проведення ефективної інформаційно-просвітницької кампанії»,  на якому було обговорено стан надання адміністративних послуг в Україні, перспективи впровадження електронних адміністративних послуг, розроблені інформаційні матеріали про адмінпослуги для різних цільових аудиторій, визначені завдання інформаційно-просвітницької кампанії, джерела та канали розповсюдження рекламної продукції. . До проведення навчання було залучено кандидата політичних наук, заст. декана факультету державного управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України І.С. Куспляка та експерта з реформування системи надання адміністративних послуг в Херсонській та Миколаївській областях, виконавчого директора молодіжної громадської організації «Нова генерація» (м. Херсон) О.С.Глєбушкіну.

14729108_879132125521416_3304943200635163491_n 14753818_879132108854751_1590881146229966779_o 14853103_879131918854770_8322825770415846490_o

Одночасний урок «Будь сучасним – користуйся інтернет-послугами»

Наша бібліотека провела  8 червня о 12.00  одночасний урок  «Будь сучасним – користуйся інтернет-послугами» з метою навчання навичкам користування сервісами електронного урядування (одночасний урок ініціювала Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького у 18 бібліотеках міста).

В рамках заходу городяни за допомогою інтернет навчились:

  • звертатись до мера та губернатора для вирішення нагальних питань через сервіси електронних петицій
  • отримувати адміністративні послуги
  • вести нарахування і облік внесків мешканців об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) через онлайн-сервіси
  • отримувати правову онлайн допомогу для демобілізованих учасників АТО
  • знаходити перелік препаратів, які держава закуповує для онкохворих за рахунок бюджету

Поява електронного уряду зовсім не означає, що зникне уряд традиційне. Мова йде, скоріше, про те, щоб спростити його роботу і автоматизувати все, що тільки можливо. Електронний документообіг, цифрові підписи, відкриті і доступні бази даних – лише мала частина того, що може забезпечити e-управління.
Але головна його перевага в тому, що українці зможуть забути про паперову тяганину, нестерпні черги і блукання з одного кабінету держустанови до іншої. Як мінімум, це дозволить заощадити час і гроші, зберегти здоров’я, як максимум – дасть можливість ефективно управляти державою, боротися з корупцією.

http://sotsdepart.mk.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1689:navchaemosya-koristuvatisya-internet-poslugami&catid=51&Itemid=162

Электронные услуги всем и каждому николаевцу

23 апреля 2015 г.  в библиотеке для взрослых №18 (Корабельный район) состоялся очередной  мини-тренинг «Электронные услуги и преимущества их использования: адаптация пожилых людей в цифровом пространстве».

В проведении тренинга активное участие приняли ведущие специалисты управления Пенсионного фонда Украины в Корабельном районе г. Николаева.

Тебенькова И.В., заместитель начальника отдела по назначению пенсий, ознакомила с изменениями в пенсионном законодательстве, которые отражены в Законе Украины «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення», ответила на многочисленные вопросы присутствующих.

Киричук Н.В., начальник отдела поступления, прогнозирования платежей, учета застрахованных лиц и контрольно-проверочной работы, на практическом примере рассказала  об электронных  услугах, которые могут получать граждане, зарегистрировавшись на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Участники тренинга, а это были люди пенсионного возраста, отметили актуальность, доступность и насыщенность  предоставленной информации.

http://www.korabelov.info/elektronnye-uslugi-vsem-i-kazhdomu-nikolaevtsu-trening-v-korabelnom-rajone.html

Электронные услуги всем и каждому николаевцу

При поддержке программы «Библиомост»,  в рамках проекта «Электронные услуги всем и каждому николаевцу»,  31 марта и 8 апреля в библиотеке для взрослых №18  состоялись мини-тренинги «Электронные услуги и преимущества их использования: адаптация пожилых людей в цифровом пространстве».

 

Для участников мини-тренингов, а это были пенсионеры и люди предпенсионного возраста,  библиотечные работники провели обзорные лекции по электронному управлению с использованием компьютерных презентаций и видеороликов. Участники  практически  освоили  электронные услуги по проверке лицевых счетов и онлайн-оплату коммунальных услуг.

У Львові пройде всеукраїнська конференція «Державна політика з електронного урядування-проблеми і виклики»

Конференція відбудеться 20-21 листопада 2014 року у місті Львові в рамках проекту «Громадські інформаційні центри у Вінницькiй, Закарпатськiй, Львівськiй та Рівненськiй областях – II етап»

Ключові теми конференції:

Наявний стан справ із впровадженням електронного урядування в Україні

Головні проблеми та виклики  чинної державної політики щодо електронного урядування в Україні

Досвід е-урядування в Польщі на прикладі Люблінського воєводства

Підведення підсумків проекту

 Під час конференції відбудеться обговорення Пропозицій до державної політики  електронного урядування в Україні

Учасники конференції:

Учасники згаданого проекту з Вінницької, Закарпатської, Львівської, Рівненської та Миколаївської областей;

Предстаники  міст, які входять в  Асоціацію«Міста е-урядування»;

Представники владних структур та недержавних організацій, які займаються цією проблематикою у місті Львові.

Представники партнерський організацій  з Польщі.

http://dialog.lviv.ua/u-lvovi-projde-vseukrajinska-konferentsiya-derzhavna-polityka-z-elektronnoho-uryaduvannya-problemy-i-vyklyky/

Центр обслуживания граждан

В библиотеке №18 открылся и работает  Центр обслуживания граждан. ЦОГ представляет собой информационно-консультационную службу, которая оснащена компьютерами и интернетом, обеспечивает доступ к услугам в системе электронного управления. Цель ЦОГа — способствовать развитию электронной демократии в городе Николаеве.

Наша библиотека предоставляет электронные услуги для читателей и жителей Корабельного района по таким направлениям: доступ к правительственной информации, проверка личных счетов в банках, пополнение  счетов мобильных операторов Украины , оказание  административных услуг. Для населения появилась возможность заказать билеты в кинотеатры, приобрести товар через интернет-магазины, а также зарезервировать билеты   на железнодорожный и авиатранспорт. Сотрудники библиотеки окажут помощь в поиске работы и составлении резюме. Если  у вас есть проблема, жалоба, заявление, предложение вы можете обратиться на сайт Николаевской городской власти.

При библиотеке постоянно действуют бесплатные курсы компьютерной грамотности для населения.